De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

Datum jaarvergaderingPRINT

In de brief van 14 januari jl. waarin wij u de Intrinsieke Waarde presenteerden is abusievelijk als datum voor de jaarvergadering 27 april 2016 genoemd. Dit had moeten zijn woensdag 20 april 2016.

Onze excuses voor deze vergissing.

Beethoven Beheer B.V., Beheerder van Woon-Winkel Fonds