De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

FinancieelPRINT

Intrinsieke Waarde per Participatie

Intrinsieke Waarde per 31 december 2016                   €    43,43

Intrinsieke Waarde per 31 december 2017                   €    60,56

Netto resultaat                                   

In het eerste halfjaar van 2018 bedroeg het netto huurresultaat € 2.560.000. Inclusief de overige baten en lasten bedroegen de totale opbrengsten € 2.589.000. Dit is een daling van € 20.000 ten opzichte van de eerste helft van 2017 (€ 2.609.000). Deze daling is het gevolg van hogere exploitatiekosten, namelijk € 388.000 in het eerste halfjaar van 2018 ten opzichte van € 364.000 in het eerste halfjaar van 2017. De hogere exploitatiekosten worden veroorzaakt door hogere verzekeringskosten en het uitvoeren van onderhoud.

Vooruitzichten 2018

De Beheerder verwacht dat het netto resultaat over het tweede halfjaar 2018, zonder rekening te houden met de taxaties, licht zal oplopen ten opzichte van het resultaat van het eerste halfjaar 2018. De redenen hiervoor zijn hogere huuropbrengsten en geen nakomende kosten meer van de herfinanciering. Zoals gebruikelijk zullen eind 2018 alle panden getaxeerd worden. Het totale effect van de herwaarderingen op het jaarresultaat van Woon-Winkel Fonds is moeilijk in te schatten.

Operationeel resultaat

Operationeel resultaat 2017 2

Beleggingen Woon-Winkel Fonds

Beleggingen WWF 2017