De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

FinancieelPRINT

Intrinsieke Waarde per Participatie

Intrinsieke Waarde per 31 december 2018                   €    94,73

Intrinsieke Waarde per 31 december 2019                   €   124,64

Netto resultaat                                   

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief direct resultaat van € 2.069.312 t.o.v. € 1.766.394 in 2018. De Beheerder heeft in 2019 geen verkopen gedaan. Na herwaardering onroerend goed kwam het netto resultaat uit op € 6.997.003 ten opzichte van € 7.991.253 in 2018. De herwaardering van € 4.927.691 positief is op te splitsen in € 5.536.917 positief en € 609.226 negatief.

Vooruitzichten 2020

Gelet op het bovenstaande verwacht de Beheerder een positief operationeel resultaat ad € 1.800.000 exclusief resultaat herwaardering. Over de waardering in 2020 van de portefeuille kan de Beheerder geen prognose geven.

Operationeel resultaat

Operationeel resultaat