De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

FinancieelPRINT

Intrinsieke Waarde per Participatie

Intrinsieke Waarde per 31 december 2019                   €   124,64

Intrinsieke Waarde per 31 december 2020                   €   171,24

Netto resultaat                                   

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief direct resultaat van € 2.097.069 t.o.v. € 2.069.312 in 2019. De Beheerder heeft in 2020 geen verkopen gedaan. Na herwaardering onroerend goed kwam het netto resultaat uit op € 10.902.176 ten opzichte van € 6.997.003 in 2019. De herwaardering van € 8.805.107 positief is op te splitsen in € 9.913.518 positief en € 1.108.411 negatief.

Vooruitzichten 2020

Gelet op het bovenstaande verwacht de Beheerder een positief operationeel resultaat ad € 2.000.000 exclusief resultaat herwaardering. Dit is onder voorbehoud van het verdere verloop en de invloeden van Corona en de (steun)maatregelen vanuit de overheid. Over de waardering in 2021 van de portefeuille kan de Beheerder geen prognose geven.

Operationeel resultaat

Operationeel-resultaat 2020