De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

FinancieelPRINT

Intrinsieke Waarde per Participatie

Intrinsieke Waarde per 31 december 2017                   €    60,56

Intrinsieke Waarde per 31 december 2018                   €    94,73

Netto resultaat                                   

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief direct resultaat van € 1.766.394 t.o.v. € 1.805.016 in 2017. De Beheerder heeft in 2018 geen verkopen gedaan. Na herwaardering onroerend goed kwam het netto resultaat uit op € 7.991.253 ten opzichte van € 3.631.341 in 2017. De herwaardering van € 6.224.859 positief is op te splitsen in € 6.919.368 positief en € 694.509 negatief.

Vooruitzichten 2019

Gelet op het bovenstaande verwacht de Beheerder een positief operationeel resultaat ad € 1.700.000 exclusief eventuele verkoopwinsten en exclusief resultaat herwaardering. Over de waardering in 2019 van de portefeuille kan de Beheerder geen prognose geven.

Operationeel resultaat

Operationeel Resultaat