De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

Huurverhoging voor woningenPRINT

Per 1 juli van ieder jaar worden de huurprijzen van de woningen geïndexeerd. Normaliter wordt de huur met het inflatiepercentage (dit jaar 1,0%) verhoogd. In 2013 heeft het kabinet hogere percentages vastgesteld voor de maximale huurverhoging om hiermee de doorstroming op de woningmarkt van hogere inkomensgroepen te stimuleren en het scheefhuren tegen te gaan. De staffel voor de huurverhoging voor 2015 is als volgt:

  • 2,5% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.229 (inkomensjaar 2013);
  • 3,0% (inflatie + 2,0%) voor huishoudinkomens vanaf € 34.229 t/m € 43.786 (inkomensjaar 2013);
  • 5,0% (inflatie + 4,0%) voor huishoudinkomens boven de € 43.786 (inkomensjaar 2013);

Het overgrote deel van de woningen in de portefeuille van Woon-Winkel Fonds wordt verhuurd aan de inkomensgroep met een huishoudinkomen tot € 34.229. De Beheerder heeft daarom besloten om in 2015 de huren met 2,5% te verhogen, omdat het merendeel van de huidige huurprijzen van het Fonds reeds op of nabij de maximale huurprijs conform het puntensysteem huurwoningen ligt.

De indexering van de woningen levert een meerhuur op van ongeveer € 33.000 op jaarbasis.