De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

Notulen vergaderingenPRINT

Op 30 oktober en op 31 oktober 2017 hebben respectievelijk de Obligatiehoudersvergadering en de Bijzondere Participantenvergadering plaatsgevonden om u onder andere bij te praten over de voortgang van de financiering.

Hierin is onder andere ook medegedeeld dat het besloten portaal gesplitst gaat worden in een portaal voor Obligatiehouders en een portaal voor Participanten. De concept notulen zijn klaar en zijn op het inmiddels gerealiseerde portaal gepubliceerd.

Bent u Obligatiehouder en/of Participant en heeft u de notulen nog niet ontvangen, kunt u dat laten weten via het e-mailadres info@woonwinkelfonds.nl.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.