De beste belegging dicht bij huis! 0341 43 86 10 | info@woonwinkelfonds.nl

Verhandelbaarheid van ParticipatiesPRINT

Vanaf 21 april 2017 is het mogelijk om Participaties van Woon-Winkel Fonds te verhandelen op basis van de zogenaamde toestemmingsvariant. Dit betekent dat de toestemming van alle Participanten vereist is, maar dat deze toestemming niet actief hoeft te worden verleend. Als er transacties voorliggen wordt er per brief of e-mail aan alle Participanten om toestemming gevraagd. Indien binnen vier weken geen bezwaar wordt aangetekend kan de transactie plaatsvinden.

Klik hier om naar het besloten portaal te gaan.